Brug af motionscentret

Hvor

Motionscentret finder du i underste etage i Regionshuset på hjørnet af Enghavevej og Lægårdvej, Indgang R. Adgangen er gennem Regionshusets forhal.

Brugere af Motionscentret

PEHOC driver et motionscenter, som kan anvendes af:
• Ansatte PEHOC medlemmer.
• Ægtefæller/bofæller og børn over 15 år, til PEHOC medlemmer.
• PEHOC kontantmedlemmer.
• Ægtefæller/bofæller og børn over 15 år, til PEHOC kontantmedlemmer.
• Senior PEHOC medlemmer.
• Ægtefæller/bofæller og børn over 15 år, til Senior PEHOC medlemmer.


Ægtefæller/bofæller og børn over 15 år kan kun anvende motionscentret i følge med PEHOC medlem.

Derfor kan døren til motionscentret ikke åbnes med ægtefæller/bofæller og børns årskort.

Kontingentet:

• PEHOC medlemmer betaler til motionscentret via PEHOC kontingentet.
• Ægtefæller/bofæller og børn over 15 år, til PEHOC medlemmer, Senior PEHOC medlemmer og PEHOC kontantmedlemmer, kan købe et årskort til 200,- kr.. Køber man efter 1/7 (uanset dato), koster kortet 100,- kr..
Årskortet følger kalenderåret. Dette købes ved henvendelse i Teknisk afd. på Regionshospitalet Holstebro, hverdage mellem kl. 09,30 og 10,00, (samme tid som udlev. af ID-kort og nøgler).


Årskortet forsynes med årstal og skal bæres synligt, når man træner i motionscentret.

Ansatte PEHOC medlemmer skal bære identitetskort, når man træner i motionscentret.

ID-kort/årskort for ansatte / kontant / senior PEHOC medlemmer kan åbne døren til motionscentret.

En gang om året aktiveres årskortet, når kontingentet er betalt. Betaling skal ske inden 15. januar, ellers bliver kortet deaktiveret.
Betaling sker også ved henvendelse i Teknisk afd. på Regionshospitalet i Holstebro, hverdage mellem kl. 09.30 og 10.00. (samme tid som udlevering af ID-kort og nøgler)

Instruktion

Der er tilknyttet instruktører til motionscentret, som kan instruere i brugen af maskinerne. Der er opslag i motionscentret med navne på instruktørerne og tider for instruktion.

Spinning

Der er et spinningsrum i motionscentret og mulighed for at deltage i holdtræning. Der er opslag om spinningsholdene i motionscentret.
Omklædning Omklædningsrum og bad er i stueetagen ved siden af gymnastiksalen. Brugere af motionscentret skal klæde om her og ikke i motionscentret. Adgang til omklædning/bad sker med ID kortet.

Gymnastiksal

Gymnastiksalen bliver benyttet af Pehoc, på faste tider. Herudover er det muligt at booke gymnastiksalen, hvis man vil spille badminton, gulvhockey eller andet. Bookingen foregår ved at kontakte omstillingen.

Ros og ris

Gode ideer, ros og ris kan afleveres i ros/ris kassen i motionscentret eller sendes til motionscentrets kontaktperson Finn Clausen på tlf nr. 22332574 eller e-mail: fc1956@icloud.com.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
PEHOC

Aktiverede ID-kort
0

Det kan du også få gjort ved at ringe til :
René Sørensen Teknisk afdeling på tlf. 38977

AKTIVITETER